Archive for October, 2008

h1

tardy but enriching epiphany [p.r.]

October 30, 2008

am înţeles, în sfârşit, ce înseamnă bărbăţia:

“[…] ţi se dă drumul, eşti gata să începi a deveni bărbat, gata adică să-ţi alegi noi apartenenţe şi afilieri şi părinţii tăi de adult, părinţii aleşi […] Şi cum se aleg ei? Printr-o serie de accidente şi prin multă voinţă. Cum ajung ei la tine şi cum ajungi tu la ei? Cine sunt? Ce reprezintă această genealogie care nu este genetică? În cazul meu erau bărbaţii la care-mi făcusem ucenicia […], bărbaţii care m-au şcolit, bărbaţii din care mă trag. Toţi erau remarcabili pentru mine, fiecare în felul lui, toţi erau personalităţi cu care să te măsori, mentori care întruchipau sau îmbrăţişau idei puternice şi care m-au învăţat pentru prima dată cum să navighez prin lume şi printre cerinţele ei, părinţi adoptaţi care, fiecare la rândul său, trebuiau abandonaţi cu tot cu moştenirea lor, trebuiau să dispară, lăsând astfel cale liberă pentru acea stare de orfan absolut care este bărbăţia. Când te afli acolo, în larg, singur-singurel”.

h1

B.Z.

October 27, 2008

“Rog să mi se acorde dreptul de a:
1) citi cărţi literare şi ştiinţifice româneşti
2) revistele: Analele Româno-Sovietice, Lupta de clasă şi Studii pentru o pace dreaptă
3) de a avea încă un rând de schimburi în celulă pentru a nu umbla gol cele două zile când se spală
4) de a bea ceva cald dimineaţă”.
(218, 37, 148)

h1

alte vieti

October 21, 2008

i’m not saying that my choice was good, but yours is disappointingly trite.

h1

L.P.

October 7, 2008

9 aprilie 1954: “Întrebat asupra faptelor ce i se impută, acuzatul a răspuns următoarele:
Refuz să răspund la orice întrebare, refuz să mă apăr, refuz a primi să fiu apărat de apărătorul din oficiu BĂLĂCEANU” (218, 21, 111).

17 aprilie 1954: “La orele 2, adică cu o oră înainte de ora fixată pentru execuţie, ne-am deplasat în celula condamnatului, încunoştiinţându-l că a sosit timpul să expieze faptele săvârşite şi întrebat fiind dacă are ceva de mărturisit sau vreo dorinţă ce i-ar putea fi îndeplinită, la care a răspuns negativ” (218, 21, 244).

h1

3

October 4, 2008

the intervals are almost equal. but the first seems so much longer, fuller, at home.